„Zwiększenie konkurencyjności Cukierni Pawłowski w dziedzinie turystyki poprzez inwestycję w poprawę oferty gastronomicznej”

Cukiernia „Pawłowski” w dniu 4 stycznia 2012 r. zawarła z Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z siedzibą ul. Wojciechowska 9a; 20-704 Lublin – Instytucją Pośredniczącą II stopnia) umowę o dofinansowanie realizacji projektu: „Zwiększenie konkurencyjności Cukierni Pawłowski w dziedzinie turystyki poprzez inwestycję w poprawę oferty gastronomicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie 1.5 współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej.

Realizacja projektu zakończyła się w dniu 30 czerwca 2013 r.

Kontakt


  • ul. 1-go Maja 7
    24-150 Nałęczów
  • tel. 81 50-14-969
Napisz wiadomość